ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ"

ถ้าไม่รุมแก้ไขไม่ต้องเตือนครับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ถ้าไม่รุมแก้ไขไม่ต้องเตือนครับ)
{{เพิ่งตาย}}
{{Infobox royalty
| consort = yes