ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"

นำภาพ "Songklanagarind_Hospital.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Túrelio เนื่องจาก Copyright violation: not own work. The same images can be found on the web. https://www.google.com/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fupload.w
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(นำภาพ "Songklanagarind_Hospital.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Túrelio เนื่องจาก Copyright violation: not own work. The same images can be found on the web. https://www.google.com/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fupload.w)
| logo = Medicine Prince of Songkla University logo.jpg
| logo_size = 150
| image = Songklanagarind Hospital.jpg
| image_size = 270
| alt =
21,892

การแก้ไข