ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุภาคย่อยของอะตอม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์ของอนุภาค}}
'''อนุภาคย่อยของอะตอม''' ({{lang-en|subatomic particles}}) ใน[[ฟิสิกส์|วิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ]] เป็นอนุภาคปรมาณูที่เล็กกว่าอะตอมมาก<ref>{{cite web|title=Subatomic particles|url=http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Radiography/subatomicparticles.htm|publisher=NTD|accessdate=5 June 2012}}</ref> มีสองชนิด ชนิดแรกได้แก่ [[อนุภาคมูลฐาน]] ซึ่งตามทฤษฎีปัจจุบันไม่ได้เกิดจากอนุภาคอื่น และชนิดที่สองได้แก่อนุภาค''ผสม''<ref>{{cite book|last=Bolonkin|first=Alexander|title=Universe, Human Immortality and Future Human Evaluation|date=2011|publisher=Elsevier|isbn=9780124158016|pages=25}}</ref> [[ฟิสิกส์ของอนุภาค]]และ[[ฟิสิกส์นิวเคลียร์|ฟิสิกส์ของนิวเคลียส]]จะศึกษาอนุภาคเหล่านี้และวิธีการที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน<ref name=IntroQM1>
{{Cite book
| last = Fritzsch | first = Harald
ผู้ใช้นิรนาม