ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านป่งโพน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านโพนสวาง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านสามขัว || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
2,681

การแก้ไข