ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* {{ป.ม.|2473}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 47 | issue = 0 ง | page = 4516 | date = 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 | accessdate = 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 | title = พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/4516.PDF}}</ref>
* {{ท.จ.ฝ่ายหน้า|2468}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 42 | issue = 0 ง | pages = 2553 | title = พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/2551.PDF | accessdate = 28 มกราคม พ.ศ. 2564 | date = 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468}}</ref>
* {{ร.จ.ม.|2467}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/3419_1.PDF | title = พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 40 | issue = 0 ง | page = 3442 | date = 7 มกราคม 2466 | accessdate = 7 เมษายน 2564}}</ref>
* {{ป.ป.ร.3|2469}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3155.PDF | title = พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 43 | issue = 0 ง | page = 3156 | date = 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 | accessdate = 12 มีนาคม พ.ศ. 2564}}</ref>
 
11,803

การแก้ไข