ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปวิณ สุวรรณชีพ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== โครงการอื่นๆเพื่อสังคม ==
โป้ง โมเดิร์นด็อก ปั่นจักรยานในโปรเจ็คโปรเจกต์ “สุดแผ่นดิน” จาก Life Cycling “ปันเพื่อน้องปั่น” เส้นทางเชียงราย-สตูล รวม 2,354 กม. มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมต้อนรับตลอดเส้นทาง พร้อมร่วมปั่นจักยาน โดยนำเงินที่ได้บริจาคช่วยและซื้อจักรยานให้แก่น้องๆ ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559<reF>[https://entertainment.kachon.com/60016 โป้ง-โมเดิร์นด็อก'ชวนปั่น ซื้อจักรยานช่วยเด็กยากไร้]</reF><ref>[http://www.manager.co.th/FeelGood/ViewNews.aspx?NewsID=9590000072426 หน้าแรกผู้จัดการ Online | Feel Good | Good Ride “สุดแผ่นดิน” มิชชั่นคอมพลีท “โป้ง-โมเดิร์นด็อก” ปันเพื่อน้องปั่น]</reF><ref>[http://thaibike.net/5267 รวมน้ำใจจากนักปั่น สุดแผ่นดิน กับ โป้ง โมเดิร์นด็อก” ในทริปสุดแผ่นดิน แม่สาย-สตูล 2,354 กม.]</reF>
 
== อ้างอิง ==
417,867

การแก้ไข