ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิเฉลิม วุฒิชัย"

(ย้อนการแก้ไขของ Welovethepope (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.27.224.218)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
#เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา สมรสกับหม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา (ราชสกุลเดิม จิรประวัติ) มีบุตรหนึ่งคน
#ณัฐญาดา ณ สงขลา สมรสกับ นาย ฤๅชา ขจรเนติกุล
#ทิพยเฉลิม กิลเบอร์ต วุฒิชัย
 
วุฒิเฉลิมเคยประทับที่ตำหนักกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร [[วังสะพานขาว]] ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)]] และเคยพำนัก ณ ต่างประเทศ ปัจจุบันกลับมาพำนักยัง[[ประเทศไทย]]แล้ว
 
ทั้งนี้ท่านหญิงวุฒิเฉลิมนับเป็นพระราชนัดดาชั้น[[หม่อมเจ้า]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] องค์เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
5,298

การแก้ไข