ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9135584 โดย RidJasperด้วยสจห.
(Mon)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9135584 โดย RidJasperด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|flag_type = ธงอาณาจักรหงสาวดี
|image_coat =
|image_map =1300ECSOUTHASIAKINGDOM Burma in 1450.png
|image_map_caption = อาณาจักรหงสาวดี ประมาณ พ.ศ. 1993
|symbol =