ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกชัย ศรีวิชัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* แผ่นดินแม่ ภาค2<ref>{{Citation|title=แสดงสด คอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ l แผ่นดินแม่ ภาค2 [ เต็มโชว์ ]|url=https://www.youtube.com/watch?v=NzfqUSboXzU|language=th-TH|access-date=2021-04-02}}</ref> (2550)
* 7 อัศจรรย์โชว์<ref>{{Citation|title=ศรีวิชัยโชว์ l 7อัศจรรย์โชว์ EP1|url=https://www.youtube.com/watch?v=VaAA_70uD3w|language=th-TH|access-date=2021-03-23}}</ref> (2551)
* เสน่ห์ดนตรีเวทีใต้ (2551)
*อลังการล้าน 7 (2552)
*พาพี่คนดีมาฝากแม่<ref>{{Citation|title=คอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ l พาพี่คนดีมาฝากแม่ 【เต็มโชว์ 】|url=https://www.youtube.com/watch?v=-7e5-cokonI|language=th-TH|access-date=2021-04-02}}</ref> (2552)
20

การแก้ไข