ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 ในราชสกุลเทพหัสดิน เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก]] จากนั้นไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนวัดราชาธิวาส]] และ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร|โรงเรียนราชบุรีวิทยาลัย]] (วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา) จากนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นครู แล้วจึงสอบเข้าศึกษาต่อที่[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
 
พล.อ.ยศ สมรสกับ คุณหญิง เพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีบุตร 34 คน คือ พลเอก [[วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พ.อ.รัฐชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางสาวณัฐธยาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ นางสาวสิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
== การทำงาน ==
844

การแก้ไข