ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรียานุช ปานประดับ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9333283 โดย EZBELLAด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9333283 โดย EZBELLAด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ผลงานละคร ==
* [2531] [[ปราสาทมืด]] รับบท หม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี อิศรา [[ช่อง 7]]
* [2532] [[สงครามเงิน|สงครามสามี]] รับบท เเอริน ยุกตะทัตเอริน [[ช่อง 7]]
* [2532] [[เมียหลวง|เมียหวง]] รับบท ดร.วิกาวิกันดา พันธากรพันธ์ภากร (วิ) [[ช่อง 7]]
* [2533-34] [[กนกลายโบตั๋น|นกโบตั๋น]] รับบท ภาดาวิภาดา [[ช่อง 7]]
* [2535] [[ลอดลายมังกร|ลายมังกร]] รับบท เนียม [[ช่อง 7]]
* [2536] [[น้ำเซาะทราย|น้ำทราย]] รับบท พุดองพุดกรอง วิบสินวิบูลย์สิน [[ช่อง 7]]
* [2536] [[คนละโลก]] รับบท เมขลาคลเมขลา ศักการะ (เมขมอธ) [[ช่อง 5]]
* [2537] [[ดาวพระศุกร์|ดาวศุกร์]] รับบท วิภา วงศ์สะอาด (ศศิประภา / ภาศศิ) [[ช่อง 7]]
* [2537] [[ถนนสายสุดท้าย|สุดท้าย]] รับบท นารีนาฏ [[ช่อง 7]]
* [2538] [[คือหัตถาครองพิภพ|หัตถภพ]] รับบท สงาาสะบันงา (คุณหญิงสง่าสะบันงา) [[ช่อง 7]]
* [2538] [[ผู้ชายไม้ประดับ|ผู้ชายดับ]] รับบท รสมาลิน [[ช่อง 7]]
* [2538] [[พรหมไม่ได้ลิขิต|พรหมลิขิต]] รับบท เกดการะเกด [[ช่อง 3]]
* [2538] [[สกาวเดือน (ละครโทรทัศน์)|สกาวจันทร์ (ละครโทรทัศน์)]] รับบท พักเพ็ญลักษณ์ ราชไมตรี (อาเล็ก) [[ช่อง 3]]
* [25412539] [[ทรายย้อมสี|ทรายสีเข็มซ่อนปลาย]] รับบท มะยงเฉิด [[ช่อง 3]]
*กษณาราชไมต อาเล็ก) [[ช่อง 3]]
* [2539] [[เข็มซ่อนปลาย|ปลายเพลิงพระนาง]] รับบท เฉิดพระมหาเทวีเจ้าเศกขระเทวี / พระมหาเทวีเศกขระเทวี [[ช่อง 35]]
* [25392540] [[เพลิงพระนาง|เพลิงนางรักผู้พันแถมเรือพ่วง]] รับบท พระเทวี [[ช่อง 5]]
* [2540] [[กุหลาบที่ไร้หนาม]] รับบท ธิติยา [[ช่อง 7]]
* [2540] [[รักผู้พันแถมเรือพ่วง|รักเรือพ่วง]] [[ช่อง 5]]
* [25402541] [[กุหลาบที่ไร้หนาม|ไร้หนามทรายย้อมสี]] รับบท ติยามณียง [[ช่อง 73]]
* [2541] [[ทรายย้อมสี|ทรายสี]] รับบท มะยง [[ช่อง 3]]
* [2542] [[ละครชุด พ่อ ตอน เพลงของพ่อ]] [[ช่อง 5]]
* [2543] [[ใต้ร่มไม้เลื้อย เรือนศิรา|เรือนศิรา]] รับบท อรมอรพิม [[ช่อง 7]]
* [2544] [[เก็บแผ่นดิน|เก็บดิน]] รับบท เซ่าเญซ่า [[ช่อง 7]]
* [2548] [[แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่โพสพ แม่ของแผ่นดิน]] [[ช่อง 7]]
* [2556] [[สาปพระเพ็ง|สาปพระ]] รับบท พระเพ็ง [[ช่อง 3]] (รับยาเชิญ)
 
== ผู้จัดละคร ==