ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

เพิ่มขึ้น 1,052 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]]<ref></ref>name="samanasak12aug59samanasak12aug59"-ฑ์ศัมาลหล่สั{{อำ|หล่มสัก}}เมือมุกดาา-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
| โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านดงเย็น || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านคำบง 2 || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านป่งโพน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโพนสวาง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาทาม || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาป่ง || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนามนามน || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนสวาท || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ || โพธิ์ไทร ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม || โพธิ์ไทร ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าหมี || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนายอ || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าพยอม || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกกตูม || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านแก้งนาง || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านขัวสูง || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาหินกอง || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านปากช่อง || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสานแว้ || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านชะโนด 2 || ชะโนดน้อย ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองยาง || ชะโนดน้อย ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านย้อมพัฒนา || ชะโนดน้อย ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านโสก || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านเปียด || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านโพนแดง || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| || ||{{}}||{{}}-->
| บ้านดงหลวง || ดงหลวง ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
| บ้านนาหลัก || ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}} -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,688

การแก้ไข