ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มายเบสท์บอดี้การ์ด"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
* [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] รับบท "นิชา" นักข่าวสาวผู้ต้องปกป้องประเทศไทยจากไวรัสร้าย
* [[ชาคริต แย้มนาม]] รับบท "ธัช" อดีตลูกน้องของ "นที" บิดาของนิชา ผู้คอยปกป้องนิชาจากศัตรู
* [[ไอศูรย์ วันดี]] รับบท บอสตี้
* [[อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา]] รับบท "ผู้พันนที" บิดาของนิชา
* [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]] รับบท "เจตน์"
ผู้ใช้นิรนาม