ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมช่างอากาศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
1 เม.ย.2552 กองทัพอากาศ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ กรมช่างอากาศ จัดอยู่ในสายยุทธบริการ ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผนการ ปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างอากาศ และการพัสดุเชื้อเพลิง กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างอากาศ โดยมี 10 กอง และ 1 แผนกขึ้นตรง และมีเจ้ากรมช่างอากาศเป็นผู้บังคับ บัญชารับผิดชอบ<ref>[http://www.dae.mi.th/his.htm กรมช่างอากาศ]</ref>
 
== ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน ==
'''เจ้ากรมช่างอากาศ''' พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
 
'''รองเจ้ากรมช่างอากาศ'''
 
*พลอากาศตรี ประทีป โลหิตศิริ
*พลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงก้อง
 
'''เสนาธิการกรมช่างอากาศ'''
 
*พลอากาศตรี ปราโมทย์  วันวาน
 
'''วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ'''
 
*พลอากาศตรี พิษณุ ปานวงษ์
 
== ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ==
599

การแก้ไข