Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| class="wikitable" width="100%"
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! บทละคร !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[รักล้นแผง]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]]<br>[[ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[วัชระ ปานเอี่ยม]]<br>[[ถนอม สามโทน]]<br>[[บุ๋มบิ๋ม สามโทน]]<br>[[มงคล สะอาดบุญญพัฒน์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[บริษัท เฮาส์ ออฟ มรรค จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| เปิดปิดกล้องเมื่อ<br>'''27 กุมภาพันธ์มิถุนายน 2563'''
|-
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ทะเลเดือด]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หลุยส์ เฮสดาร์ซัน|หลุยส์ เฮส]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[พีท ทองเจือ]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[พัชญา เพียรเสมอ]]<br>[[กุลธวัช บัวเจริญ]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[อัครัช จิตตะศิริ]]<br>[[เมธาวี ธีรลีกุล]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[ฐปนัท สัตยานุรักษ์]]<br>[[สามารถ พยัคฆ์อรุณ]]<br>[[เล็ก ไอศูรย์]]<br>[[ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์]]<br>[[เบคิม ฤทธิ์]]<br>[[ปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล]]<br>[[ญาณิศา คําเนียม]]<br>[[รุ้งนภัฐ บริจินดากุล]]<br>[[ชูษี เชิญยิ้ม]]</center>}}
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[ธิดาวานร]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]]<br>[[ชรินพร เงินเจริญ]]<br>[[ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์]]<br>[[ปริตา ไชยรักษ์]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]<br>[[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]]<br>[[รัตติกร ขุนโสม]]<br>[[พลรัตน์ รอดรักษา]]<br>[[นวพล ภูวดล]]<br>[[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]<br>[[จารุศิริ ภูวนัย]]<br>[[ดนยา รัตนธาดา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วรพันธ์ รวี<br>บทโทรทัศน์ : วรพันธ์ รวี </small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| วีระ พิมพา ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''9 ธันวาคม 2562'''
|-
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เพลิงปริศนา]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]<br>[[แซมมี่ เคาวเวลล์]]<br>[[พงศกร โตสุวรรณ]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[ชนกนันท์ เสนปิ่น]]<br>[[ธีร์ วณิชนันทธาดา]]<br>[[สิริลภัส กองตระการ]]<br>[[พาเมล่า เบาว์เด้นท์]]<br>[[ตฤณ เศรษฐโชค]]<br>[[กันตา ดานาว]]<br>[[วสุ แสงสิงแก้ว]]<br>[[จตุรวิทย์ คชน่วม]]<br>[[จตุพล น้ำใจเที่ยงธรรม]]<br>[[ปาณสกุณา หลงเจริญลาภ]]<br>[[บอม จ๊กมก]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไปรยา<br>บทโทรทัศน์ : บุหลันดั้นเมฆ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปัญญา ชุ่มฤทธิ์ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''19 กุมภาพันธ์ 2563'''
|-
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[รักล้นแผง]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]]<br>[[ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[วัชระ ปานเอี่ยม]]<br>[[ถนอม สามโทน]]<br>[[บุ๋มบิ๋ม สามโทน]]<br>[[มงคล สะอาดบุญญพัฒน์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[บริษัท เฮาส์ ออฟ มรรค จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''27 กุมภาพันธ์ 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ตุ๊กตา (ละครโทรทัศน์)|ตุ๊กตา]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]]<br>[[อาภา ภาวิไล]]<br>[[จาด้า อินโตร์เร]]<br>[[ชาคริต บุญสิงห์]]<br>[[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]]<br>ด.ญ.[[ปณิริน ธรรมวัฒนะ]]<br>[[จารุณี สุขสวัสดิ์]]<br>[[ณหทัย พิจิตรา]]<br>[[ปนัดดา โกมารทัต]]<br>[[ปิยะดา เพ็ญจินดา]]<br>[[วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง]]<br>[[ทัศนีย์ สีดาสมุทร]]<br>[[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]]<br>[[พลพจน์ พูลนิล]]<br>[[ศรุต สุวรรณภักดี]]<br>[[ประถมาภรณ์ รัตนภักดี]]<br>[[รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา]]<br>ด.ญ.[[รัญชนา รงควิลิด]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : ภาวิต</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ประทุม มิตรภักดี<br>อาภานุช สังวริบุตร<br>แดง บูรพา ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''1 มีนาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ปล้นลอยฟ้า]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กรรญกฤต อรรควงษ์]]<br>[[บารมิตา สาครจันทร์]]<br>[[วาทิต โสภา]]<br>[[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[กมลวรรณ ศรีวิไล]]<br>[[พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]</center>}}
2,743

การแก้ไข