ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชาคณะเจ้าคณะรอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| width=20%| '''ราชทินนาม''' || width=30%| '''นาม''' ||width=20%| '''วัด'''|| width=15%| '''สถาปนา''' (พ.ศ.) || width=35%| '''หมายเหตุ'''
|-
| '''พระพรหมวิสุทธาจารย์ '''||[[พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)]]||[[วัดเครือวัลย์วรวิหาร]]/กรุงเทพมหานคร || 2556 ||อายุ {{อายุ|2484|2|1}} ปี, พรรษา {{อายุ|2504|3|28}}
|-
|'''[[พระพรหมมุนี]]'''||[[พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)]]||[[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]/กรุงเทพมหานคร|| 2562 || อายุ {{อายุ|2478|8|8}} ปี, พรรษา {{อายุ|2498|6|26}}
|-
|'''พระพรหมวชิรโสภณ'''||[[พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)]]||[[วัดบึงพระลานชัย]]/[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]|| 2564 ||อายุ {{อายุ|2480|3|10}} ปี, พรรษา {{อายุ|2500|5|21}}
|}
 
2,689

การแก้ไข