ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชาคณะชั้นธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| '''พระธรรมกวี''' || [[พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)]] || [[วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร]]/[[กรุงเทพมหานคร]] ||2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/028/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์]เล่ม ๑๑๗ ตอน ๒๘ ข ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๒๒ </ref>|| อายุ {{อายุ|2473|7|7}} ปี, พรรษา {{อายุ|2505|0|0}}
|-
| '''พระธรรมฐิติญาณ''' || [[พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)]] || [[วัดบึงพระลานชัย]]/[[ร้อยเอ็ด]] ||2546<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00137668.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๒๑ รูป)] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๘</ref>|| อายุ {{อายุ|2480|3|10}} ปี, พรรษา {{อายุ|2500|5|21}}
|-
| '''พระธรรมวราลังการ''' || [[พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร)]] || [[วัดเพชรวราราม]]/[[เพชรบูรณ์]] ||2547<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00146819.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์]เล่ม ๑๒๑ ตอน ๑๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๓</ref>|| อายุ {{อายุ|2472|1|27}} ปี, พรรษา {{อายุ|2492|7|30}}
|-
| '''[[พระธรรมธีรราชมหามุนี]]'''||[[พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม)]]||[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร|วัดระฆังโฆสิตาราม]]/กรุงเทพมหานคร || 2551<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/006/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์] เล่ม ๑๒๖ ตอน ๖ ข ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒</ref> - 2564 ||มรณภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
|-
| '''พระธรรมฐิติญาณ''' || [[พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)|พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)]] || [[วัดบึงพระลานชัย]]/[[ร้อยเอ็ด]] ||2546<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00137668.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๒๑ รูป)] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๘</ref>-2564|| อายุโปรดให้สถาปนาเป็น {{อายุ|2480|3|10}} ปี, พรรษา {{อายุ|2500|5|21}}'''พระพรหมวชิรโสภณ'''
|-
|}
2,669

การแก้ไข