ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรับรู้รส"

(เติม anchor)
{{cite web | url = http://chemse.oxfordjournals.org/content/27/9/847 | title = New Seasonings}}</ref>
เป็นรสที่แสดงถึงความมี[[โปรตีน]]<ref name=Kandel2013-p726-727>{{harvnb | Buck | Bargmann |2013a | loc = Taste Has Five Submodalities or Qualities, pp. 726-727 }}</ref>
ซึ่งสามารถลิ้มรสได้ใน[[ชีส์ชีส]]<ref name=umami>{{cite web | title = Umami culture around the world | url = http://www.umamiinfo.com/world/ | publisher = Umami Information Center | accessdate = 2018-04-09 | deadurl = no | archiveurl = https://web.archive.org/web/20180124101122/http://www.umamiinfo.com/world/ | archivedate = 2018-01-24 }}</ref>
ใน[[ซอสถั่วเหลือง]]<ref name=times>{{citation | date = 2008-11-10 | title = The Claim: The tongue is mapped into four areas of taste. Anahad O'connor. | newspaper = The New York Times | page = Health section | url = https://www.nytimes.com/2008/11/11/health/11real.html?_r=1 | accessdate = 2010-09-13 | postscript = &nbsp;&nbsp;May require free registration to view}}</ref>
ใน[[อาหารหมักดอง]]บางชนิด
678

การแก้ไข