ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นฤพนธ์ ไชยยศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
 
== การศึกษา ==
ดร.นฤพนธ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อที่[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] หลังจากนั้น ได้รับทุน[[รัฐบาล]]ออสเตรีย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม (Master of Architecture) ที่[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนา]] (Vienna University of Technology) [[ประเทศออสเตรีย]] และปริญญาเอก สาขาการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนาเช่นกัน
 
== การทำงาน ==
1,596

การแก้ไข