ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติปานามา"

</poem>
|
:เราจำเป็นจะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหน้า
<poem>
:มีความโกรธาและไม้กางเขนจากอดีตกาล
</poem>
:และที่ประดับประดาไปด้วยสีฟ้าของสวรรค์ของข้า
:ความกลมกลืนของแสงที่สวยงามยิ่งเถิด
 
 
:ความคืบหน้าลูบไล้ลาของข้า
:ตามจังหวะเพลงที่ไพเราะสนาน
:ข้าเห็นทะเลทั้งสองคำรามที่พระบาทของข้า
:จงนำไปสู่ภารกิจอันสูงส่งของข้าเถิด
 
|-
!colspan="2" bgcolor="lightsteelblue"|บทที่ 2
53

การแก้ไข