ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเซี่ยงไฮ้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุงบทความ (ส่วนสัทวิทยา – แปลจากภาษาอังกฤษ))
|}
 
ตัวอย่างเช่น ในการแยกพยางค์สองพยางค์ของคำว่า {{lang|zh-wuu-Hans|中国}} จะออกเสียงด้วยวรรณยุกต์ T1 และ T4: {{IPA|/tsʊŋ˥˨/}} และ {{IPA|/kwəʔ˦/}} อย่างไรก็ตามเมื่อออกเสียงรวมกันเสียง T1 จาก {{IPA|/tsʊŋ/}} กระจายไปทั่วคำประกอบทำให้เกิดรูปแบบ {{IPA|/tsʊŋ˥kwəʔ˨/}} ในทำนองเดียวกันพยางค์ในนิพจน์ {{lang|zh-wuu-Hans|愚蠢的}} มีการแสดงการออกเสียงและวรรณยุกต์ตามลำดับดังนี้: {{IPA|/zəʔ˨˦/}} (T5), {{IPA|/sɛ˥˨/}} (T1), และ {{IPA|/ti˧˦/}} (T2) อย่างไรก็ตามพยางค์ที่รวมกันจะแสดงรูปแบบการเปลี่ยน T5 โดยที่ T5 พยางค์แรกจะเปลี่ยนไปเป็นพยางค์สุดท้ายในขอบเขต: {{IPA|/zəʔ˩sɛ˩ti˨˦/}}<ref name="Zhu" />{{rp|38–46}}
 
วรรณยุกต์สนธิวลี ในภาษาเซี่ยงไฮ้สามารถอธิบายได้ว่ามีความโดดเด่นด้านขวาและมีลักษณะที่พยางค์ด้านขวาจะรักษาเสียงวรรณยุกต์ไว้และพยางค์ด้านซ้ายได้รับเสียงระดับกลางตามพื้นฐานของเสียงวรรณยุกต์ระดับ ตารางด้านล่างแสดงเสียงพยางค์ด้านซ้ายที่เป็นไปได้ในคำประกอบที่มีความโดดเด่นด้านขวา<ref name="Zhu" />{{rp|46–47}}
|}
 
ตัวอย่างเช่นเมื่อรวม {{IPA|/ma˩˦/}} ({{lang|zh-wuu-Hans|买}}) และ {{IPA|/tɕjɤ˧˦/}} ({{lang|zh-wuu-Hans|酒}}) จะกลายเป็น {{IPA|/ma˧tɕjɤ˧˦/}} ({{lang|zh-wuu-Hans|买酒}})
 
บางครั้งความหมายอาจเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยู่กับว่าใช้วรรณยุกต์สนธิโดยมีความเด่นด้านซ้ายหรือด้านขวา ตัวอย่างเช่น {{IPA|/tsʰɔ˧˦/}} ({{lang|zh-wuu-Hans|炒}}) และ {{IPA|/mi˩˦/}} ({{lang|zh-wuu-Hans|面}}) เมื่อออกเสียง {{IPA|/tsʰɔ˧mi˦/}} (กล่าวคือวรรณยุกต์สนธิเด่นด้านซ้าย) หมายถึง "บะหมี่ผัด" เมื่อออกเสียงว่า {{IPA|/tsʰɔ˦mi˩˦/}} (ซึ่งวรรณยุกต์สนธิเด่นด้านขวา) จะแปลว่า "ผัดบะหมี่" <ref name="Zhu" /> {{rp|35}}
 
== การเมืองของภาษา ==
 
== คำและวลีที่ใช้ทั่วไปในภาษาเซี่ยงไฮ้ ==
''หมายเหตุ: อักษรจีนที่ใช้ไม่ได้เป็นมาตรฐานและใช้เฉพาะการอ้างอิงเท่านั้น IPA ถอดเสียงจากภาษาเซี่ยงไฮ้ยุคกลาง ({{lang|zh-wuu-Hans|中派上海话}}) ซึ่งใช้โดยผู้ที่มีอายุ 20 - 60 ปี''
{| class="wikitable sortable"
|-
|ภาษาเซี่ยงไฮ้
|{{IPA|[zɑ̃.ˈhe.ɦɛ.ɦʊ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|上海閒話}} or {{lang|zh-wuu-Hant|上海闲话}}
|-
|ชาวเซี่ยงไฮ้
|{{IPA|[zɑ̃.ˈhe.ɲɪɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|上海人}}
|-
|ฉัน
|{{IPA|[ŋu]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我}}
|-
|เราหรือฉัน
|{{IPA|[ŋu.ɲi]}} or {{IPA|[ɐˑ.lɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我伲、阿拉(我拉)}}
|-
|เขาหรือหล่อน
|{{IPA|[ɦi]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|渠(伊, 其)}}
|-
|พวกเขา
|{{IPA|[ɦi.la]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|渠拉(伊拉)}}
|-
|คุณ
|{{IPA|[noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂)}}
|-
|พวกคุณ
|{{IPA|[na]}}
|{{lang|zh-wuu-Hant|㑚}}
|-
|สวัสดี
|{{IPA|[noŋ hɔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬好}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂好)}}
|-
|ลาก่อน
|{{IPA|[ˈtse.ɦue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|再会}}{{lang|zh-wuu-Hant|(再會)}}
|-
|ขอบคุณ
|{{IPA|[ʑ̻iaja noŋ]}} or {{IPA|[ʑ̻iaʑ̻ia noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|谢谢侬}}{{lang|zh-wuu-Hant|(謝謝儂)}}
|-
|เสียใจ
|{{IPA|[te.vəˑ.tɕʰi]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|对勿起}}{{lang|zh-wuu-Hant|(對勿起)}}
|-
|แต่อย่างไรก็ตาม
|{{IPA|[dɛ.zɨ]}}, {{IPA|[dɛ.zɨ.ni]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|但是, 但是呢}}
|-
|กรุณา
|{{IPA|[tɕʰɪɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|请}}{{lang|zh-wuu-Hant|(請)}}
|-
|นั่น
|{{IPA|[ˈe.tsɐʔ]}}, {{IPA|[i.tsɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎只, 伊只}}
|-
|นี่
|{{IPA|[ɡəʔ.tsɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿只}}
|-
|ที่นั่น
|{{IPA|[ˈe.tɐʔ]}}, {{IPA|[i.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎垯, 伊垯}}
|-
|นอกเหนือจากที่นั่น
|{{IPA|[ˈe.mi.tɐʔ]}}, {{IPA|[i.mi.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎面垯, 伊面垯}}
|-
|ที่นี่
|{{IPA|[ɡəˑ.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿垯(箇垯)}}
|-
|มี
|{{IPA|[ɦiɤɯ.təʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|有得}}
|-
|อยู่
|{{IPA|[lɐˑ.he]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|勒許}}
|-
|ปัจจุบัน
|{{IPA|[ɦi.ze]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|现在}}{{lang|zh-wuu-Hant|(現在)}}
|-
|เวลาเท่าใด
|{{IPA|[ɦi.ze tɕi.ti tsoŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿息几点钟?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(搿息幾點鐘?)}}
|-
|ที่ไหน
|{{IPA|[ɦa.ɺi.tɐʔ]}}, {{IPA|[sa.di.fɑ̃]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|嚡里垯}}{{lang|zh-wuu-Hant|(嚡裏垯)}}{{lang|zh-wuu-Hans|, 啥地方}}
|-
|อะไร
|{{IPA|[sa ɦəʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥个, 做啥}}
|-
|ใคร
|{{IPA|[sa.ɲɪɲ]}} or {{IPA|[ɦa.ɺi.ɦue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥人, 嚡里位}}
|-
|ทำไม
|{{IPA|[ɦue.sa]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|为啥}}{{lang|zh-wuu-Hant|(為啥)}}
|-
|เมื่อใด
|{{IPA|[sa.zəɲ.kuɑ̃]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥辰光}}
|-
|อย่างไร
|{{IPA|[na.nəɲ, na.nəɲ.ka]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哪恁, 哪恁介 }}
|-
|มากเท่าใด
|{{IPA|[tɕi.di]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|几钿?几块洋钿?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(幾鈿?幾塊銀頭?)}}
|-
|ใช่
|{{IPA|[ˈe]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎}}
|-
|ไม่ใช่
|{{IPA|[m̩]}}, {{IPA|[vəˑ.zɨ]}}, {{IPA|[m̩məʔ]}}, {{IPA|[viɔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|呒, 弗是, 呒没}}
|-
|หมายเลขโทรศัพท์
|{{IPA|[di.ɦʊ ɦɔ.dɤɯ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|电话号头}}{{lang|zh-wuu-Hant|(電話號頭)}}
|-
|บ้าน
|{{IPA|[oˑ.ɺi.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|屋里向}}{{lang|zh-wuu-Hant|(屋裏向)}}
|-
|มาที่บ้านของพวกเราและเล่น
|{{IPA|[tɔ ɐˑ.lɐʔ oˑ.ɺi.ɕiɑ̃ le bəˑ.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|到阿拉屋里厢来孛相(白相)!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(到阿拉屋裏厢來孛相!)}}
|-
|ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
|{{IPA|[da.sɤɯ.kɛ ɺəˑ.ɺɐʔ ɦa.ɺi.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|汏手间勒勒嚡里垯?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(汏手間勒勒嚡裏垯?)}}
|-
|คุณกินอาหารเย็นหรือยัง
|{{IPA|[ɦia.vɛ tɕʰɪˑ.ku.ləʔ va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|夜饭吃过了𠲎?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(夜飯吃過了𠲎?)}}
|-
|ฉันไม่รู้
|{{IPA|[ŋɯ; vəˑ.ɕiɔ.təʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我弗 (勿) 晓得.}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我弗 (勿) 曉得.)}}
|-
|คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
|{{IPA|[noŋ ˈɪn.vəɲ kãtəʔle va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬英文讲得来𠲎?}}
|-
|ฉันรักคุณ
|{{IPA|[ŋɯ; e noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我爱侬!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我愛儂!)}}
|-
|ฉันรักคุณ
|{{IPA|[ŋɯ; e.mɯ noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我爱慕侬.}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我愛慕儂!)}}
|-
|ฉันชอบคุณมาก
|{{IPA|[ŋɯ; ɺɔ ˈhuø.ɕi noŋ ɦəʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我老欢喜侬搿!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我老歡喜儂搿)}}
|-
|ข่าว
|{{IPA|[ɕɪɲ.vəɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|新闻}}{{lang|zh-wuu-Hant|(新聞)}}
|-
|ตาย
|{{IPA|[ɕi.tʰəˑ.ləʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|死脱了}}
|-
|มีชีวิต
|{{IPA|[ɦuəˑ.lɐˑ.he]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|活勒嗨(活着)}}
|-
|มาก
|{{IPA|[ˈtɕiɔ.kue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|交关(邪气)}}
|-
|ภายใน
|{{IPA|[ɺi.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|里向}}
|-
|ภายนอก
|{{IPA|[ŋa.dɤɯ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|外頭}}
|-
|คุณเป็นอย่างไรบ้าง
|{{IPA|[noŋ hɔ va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬好伐?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂好伐?)}}
|}