ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวยูเครน"

เพิ่มขึ้น 23,592 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ลบการเปลี่ยนทางไป ประเทศยูเครน
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ประเทศยูเครน)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(ลบการเปลี่ยนทางไป ประเทศยูเครน)
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
{{Infobox ethnic group
#เปลี่ยนทาง [[ประเทศยูเครน]]
| group = ชาวยูเครน<br />{{lang|uk|Українці}}
| image =
| caption =
| population = 37 ล้านคน<ref>{{cite web|url=https://joshuaproject.net/people_groups/15696|title=People groups: Ukrainian|work=Joshua Project|access-date=15 March 2016}}</ref><ref>{{cite book|author=Vic Satzewich|title=The Ukrainian Diaspora|url=https://books.google.com/books?id=SfWBAgAAQBAJ&pg=PA19|year=2003|publisher=Routledge|isbn=978-1-134-43495-4|page=19}}</ref>
[[File:Ukrainian people around the world.svg|center|frameless|260x260px]]
| popplace = {{flag|Ukraine}} 37,541,693 {{small|(2001)}}<ref>{{cite web|url=http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality|title=Number and composition population of Ukraine: population census 2001|work=[[Ukrainian Census (2001)|State Statistics Committee of Ukraine]]|date=5 December 2001|access-date=5 August 2007|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20070706003257/http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/|archive-date=6 July 2007}}</ref>
| region1 = {{flag|Russia}}
| pop1 = 3,269,992 {{small|(2015)}}
| ref1 = <ref name="auto">{{cite web|url=http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml|title=Total Migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, country or area of destination, 1990–2015|publisher=United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015)|access-date=22 November 2017}}</ref>
| region2 = {{flag|Canada}}
| pop2 = 1,359,655 {{small|(2016)}}
| ref2 = <ref>{{cite web|url=http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=Ethnic%20origin&TABID=1|title=Census Profile, 2016 Census: Ethnic origin population|work=Statistics Canada|access-date=22 April 2018|date=2017-02-08}}</ref>
| region3 = {{flag|Poland}}
| pop3 = 1,200,000 {{small|(2017)}}
| ref3 = <ref name="auto"/>
| region4 = {{flag|United States}}
| pop4 = 1,028,492 {{small|(2016)}}
| ref4 = <ref>{{cite web|url=http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_DP02&prodType=table|title=SELECTED SOCIAL CHARACTERISTICS IN THE UNITED STATES 2010–2016 American Community Survey 1-Year Estimates|work=United States Census Bureau|access-date=19 November 2017|archive-date=14 February 2020|archive-url=https://archive.today/20200214010655/http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_DP02&prodType=table|url-status=dead}}</ref>
| region5 = {{flag|Brazil}}
| pop5 = 600,000 {{small|(2015)}}
| ref5 = <ref>{{cite web|url=https://www.ukrainianworldcongress.org/country-info/brazil/|title=Brazil|publisher=The Ukrainian World Congress|access-date=17 December 2020}}</ref>
| region6 = {{flag|Kazakhstan}}
| pop6 = 338,022 {{small|(2015)}}
| ref6 = <ref name="auto1">{{cite web|url=http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml|title=Total Migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, country or area of destination, 1990–2015|publisher=United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015)|access-date=22 November 2017}}</ref>
| region7 = {{flag|Moldova}}
| pop7 = 325,235 {{small|(2014)}}
| ref7 = <ref>{{cite web|url=https://www.statistica.md/pageview.php?l=en&idc=479|title=Population and Housing Census in the Republic of Moldova, May 12–25, 2014|publisher=Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova|access-date=30 September 2017|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20171114194151/http://www.statistica.md/pageview.php?l=en&idc=479|archive-date=14 November 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=https://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki/statisticheskij-ezhegodnik-2017.html|title=Статистический ежегодник 2017|publisher=Министерство экономического развития, Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики|access-date=30 September 2017|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20170927202651/http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki/statisticheskij-ezhegodnik-2017.html|archive-date=27 September 2017}}</ref>
| region8 = {{flag|Argentina}}
| pop8 = 305,000 {{small|(2007)}}
| ref8 = <ref name="Ucrania.com">{{cite web|url=http://www.ucrania.com/Articulos/tabid/57/ctl/Details/mid/388/ItemID/1/language/en-US/Default.aspx|title=Inmigración Ucrania a la República Argentina|trans-title=Ukrainian immigration to Argentina|language=es|work=Ucrania.com|date=3 February 2008|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20131227233709/http://www.ucrania.com/Articulos/tabid/57/ctl/Details/mid/388/ItemID/1/language/en-US/Default.aspx|archive-date=27 December 2013}}</ref><ref name="Article">{{cite web|url=http://www.ucrania.com/article_read.asp?id=69|title=La inmigración Ucrania a la República Argentina|trans-title=Ukrainian immigration to Argentina|language=es|access-date=5 August 2007|work=Ucrania.com|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20050207175738/http://ucrania.com/article_read.asp?id=69|archive-date=7 February 2005}}</ref>
| region9 = {{flag|Germany}}
| pop9 = 272,000 {{small|(2016)}}
| ref9 = <ref>{{cite web|url=http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html|title=Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus – Fachserie 1 Reihe 2.2 – 2016|publisher=Statistische Bundesamt|access-date=28 October 2017}}</ref>
| region10 = {{flag|Italy}}
| pop10 = 234,354 {{small|(2017)}}
| ref10 = <ref>{{cite web|url=http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/|title=Ucraini in Italia|publisher=tuttitalia.it(Elaborazioni su dati ISTAT-L’Istituto nazionale di statistica)|access-date=22 October 2017}}</ref>
| region11 = {{flag|Belarus}}
| pop11 = 159,656 {{small|(2019)}}
| ref11 = [https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/naselenie/statisticheskie-izdaniya/index_17854/]
| region12 = {{flag|Czech Republic}}
| pop12 = 131,709 {{small|(2018)}}
| ref12 = <ref>[https://www.czso.cz/documents/11292/27914491/1812_c01t11.pdf/ddfa8a3d-8875-4b38-8d3a-e7245706b6f7?version=1.0]</ref>
| region13 = {{flag|Uzbekistan}}
| pop13 = 124,602 {{small|(2015)}}
| ref13 = <ref name="auto2">{{cite web|url=http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml|title=Total Migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, country or area of destination, 2015|publisher=United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015)|access-date=11 October 2017}}</ref>
| region14 = {{flag|Spain}}
| pop14 = 112,728 {{small|(2020)}}
| ref14 = <ref>{{cite web|title=Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año. Datos provisionales 2020.|url=https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px#!tabs-tabla|publisher=[[Instituto Nacional de Estadística (Spain)|INE]]}}</ref>
| region15 = {{flag|France}}
| pop15 = 106,697 {{small|(2017)}}
| ref15 = <ref>{{cite web|url=http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation/european-countries|title=European countries|publisher=Ministry of Foreign Affairs of Ukraine|access-date=5 November 2017}}</ref><ref>http://www.atout-france.fr/notre-reseau/ukraine</ref>
| region16 = {{flag|Romania}}
| pop16 = 51,703–200,000 {{small|(2011)}}
| ref16 = <ref>{{cite web|url=http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011.pdf|title=Romanian 2011 census|publisher=edrc.ro|access-date=13 December 2011}}</ref><ref>{{cite web|url=http://buktolerance.com.ua/?page_id=8 |script-title=uk:Українська діаспора в Румунії|trans-title=Ukrainian diaspora in Romania|language=uk|publisher=Буковина толерантна|access-date=5 November 2017}}</ref>
| region17 = {{flag|Latvia}}
| pop17 = 50,699 {{small|(2018)}}
| ref17 = <ref>{{cite web|url=http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/1aaaa/ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD.pdf|title=Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības|publisher=Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde|access-date=17 May 2018|archive-date=25 November 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201125191614/https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/1aaaa/ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD.pdf|url-status=dead}}</ref>
| region18 = {{flag|Portugal}}
| pop18 = 45,051 {{small|(2015)}}
| ref18 = <ref name="auto2"/>
| region19 = {{flag|Australia}}
| pop19 = 38,791 {{small|(2014)}}
| ref19 = <ref>{{cite web |url=http://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/comm-summ/textversion/ukraine.htm |archive-url=https://web.archive.org/web/20140116133105/http://www.immi.gov.au/media/publications/statistics/comm-summ/textversion/ukraine.htm |archive-date=16 January 2014|title=Ukrainian Australians|author=Australian Government – Department of Immigration and Border Protection|access-date=1 October 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation/asia-and-oceania|title=Asia and Oceania countries|author=Ministry of Foreign Affairs of Ukraine|access-date=8 November 2017}}</ref>
| region20 = {{flag|Greece}}
| pop20 = 32,000 {{small|(2016)}}
| ref20 = <ref>{{cite web|url=http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/ukrainians-abroad|title=Ukrainians Аbroad|publisher=Ministry of Foreign Affairs of Ukraine|access-date=22 November 2017}}</ref>
| region21 = {{flag|Israel}}
| pop21 = 30,000–90,000 {{small|(2016)}}
| ref21 = <ref>{{cite web|url=http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation/nest-africa|title=Middle East and Africa|access-date=8 November 2017}}</ref>
| region22 = {{flag|United Kingdom}}
| pop22 = 23,414 {{small|(2015)}}
| ref22 = <ref name="auto1"/>
| region23 = {{flag|Estonia}}
| pop23 = 23,183 {{small|(2017)}}
| ref23 = <ref>{{cite web|url=http://www.stat.ee/34267|title=Population by ethnic nationality, 1 January, years|publisher=Eesti Statistika|access-date=28 October 2017|archive-date=4 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180104172617/http://www.stat.ee/34267|url-status=dead}}</ref>
| region24 = {{flag|Georgia}}
| pop24 = 22,263 {{small|(2015)}}
| ref24 = <ref name="auto"/>
| region25 = {{flag|Azerbaijan}}
| pop25 = 21,509 {{small|(2009)}}
| ref25 = <ref>{{cite web|url=http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/AP_/1_5.xls|title=Censuses of Republic of Azerbaijan 1979, 1989, 1999, 2009|publisher=State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan|access-date=1 October 2017}}</ref>
| region26 = {{flag|Turkey}}
| pop26 = 20,000–35,000 {{small|(2016)}}
| ref26 = <ref>{{cite web|url=http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation/european-countries|title=European countries|access-date=8 November 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=http://svitua.com.ua/news/201706/4027-turechchyni-pidrahuvaly-kilkist-ukrayinciv-cyfra-vrazhaye|title=У Туреччині підрахували кількість українців. Цифра вражає|publisher=svitua.com.ua|access-date=12 October 2017|date=2017-06-20}}</ref>
| region27 = {{flag|Kyrgyzstan}}
| pop27 = 12,691 {{small|(2016)}}
| ref27 = <ref>{{cite web|url=http://pop-stat.mashke.org/kyrgyzstan-ethnic2016reg.htm|title=Ethnic composition: 2016 estimation (data for regions)|publisher=Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети|access-date=6 November 2017}}</ref>
| region28 = {{flag|Lithuania}}
| pop28 = 12,248 {{small|(2015)}}
| ref28 = <ref name="auto"/>
| region29 = {{flag|Denmark}}
| pop29 = 12,144 {{small|(2018)}}
| ref29 = <ref>{{cite web|url=http://www.statbank.dk/10024|title=Population at the first day of the quarter by country of origin, ancestry, age, sex, region and time – Ukraine|publisher=Statistics Denmark|access-date=27 May 2018}}</ref>
| region30 = {{flag|Paraguay}}
| pop30 = 12,000–40,000 {{small|(2014)}}
| ref30 = <ref>{{cite web|url=http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/327|title=PARAGUAY|publisher=Ukrainian World Congress|access-date=10 November 2017}}{{Dead link|date=July 2018 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=no }}</ref><ref>{{cite web|url=http://argentina.mfa.gov.ua/es/ukraine-paraguay/culture|title=La cooperación cultural y humanitaria entre Ucrania y Paraguay|publisher=Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania|access-date=10 November 2017|archive-date=20 July 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190720194828/https://argentina.mfa.gov.ua/es/ukraine-paraguay/culture|url-status=dead}}</ref>
| region31 = {{flag|Austria}}
| pop31 = 12,000 {{small|(2016)}}
| ref31 = <ref>{{cite web|url=http://austria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-at/ukrainians-in-%D0%B0t|script-title=uk:Українці в Австрії|publisher=Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich|access-date=5 October 2017|archive-date=13 October 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20131013061824/http://austria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-at/ukrainians-in-%D0%B0t|url-status=dead}}</ref>
| region32 = {{flag|United Arab Emirates}}
| pop32 = 11,145 {{small|(2017)}}
| ref32 = <ref>{{cite web|url=http://www.chasipodii.net/article/18749/|title=Євгеній Семенов: "Українська громада в ОАЕ об'єднується, не чекаючи жодних офіційних статусів чи закликів, і це – головне!"|publisher=chasipodii.net|access-date=13 October 2017}}</ref>
| region33 = {{flag|Sweden}}
| pop33 = 11,069 {{small|(2019)}}
| ref33 = <ref>{{cite web|url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/table/tableViewLayout1/|title=Befolkning efter födelseland, ålder, kön och år|publisher=Statistiska centralbyrån|access-date=25 February 2020}}</ref>
| region34 = {{flag|Hungary}}
| pop34 = 10,996 {{small|(2016)}}
| ref34 = <ref name="KSH">{{cite book|last=Vukovich|first=Gabriella|url=http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_12.pdf|title=Mikrocenzus 2016 – 12. Nemzetiségi adatok|trans-title=2016 microcensus – 12. Ethnic data|language=hu|work=Hungarian Central Statistical Office|location=Budapest|year=2018|access-date=9 January 2019|isbn=978-963-235-542-9}}</ref>
| region35 = {{flag|Slovakia}}
| pop35 = 10,001 {{small|(2015)}}
| ref35 = <ref name="auto1"/>
| region36 = {{flag|Uruguay}}
| pop36 = 10,000–15,000 {{small|(1990)}}
| ref36 = <ref>{{cite web|url=http://www.en.migraciya.com.ua/news/ukrainian-abroad/en-our-color---all-over-the-world-/|archive-url=https://web.archive.org/web/20171003091041/http://en.migraciya.com.ua/news/ukrainian-abroad/en-our-color---all-over-the-world-|url-status=dead|archive-date=3 October 2017|title=Our color-all over the world|publisher=State Migration Service of Ukraine and Foundation for assistance to refugees and displaced people "Compassion"|access-date=25 September 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eiu/part17/1703.htm|title=С. А. Макарчук, Етнічна історія України|publisher=ebk.net.ua|access-date=2 October 2017}}</ref>
| region37 = {{flag|Switzerland}}
| pop37 = 6,681 {{small|(2017)}}
| ref37 = <ref>{{cite web|url=http://switzerland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-switzerland/ukrainians-in-switzerland|script-title=uk:Українці в Швейцарії|publisher=Botschaft der Ukraine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft|access-date=5 November 2017|archive-date=15 July 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190715064822/https://switzerland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-switzerland/ukrainians-in-switzerland|url-status=dead}}</ref>
| region38 = {{flag|Finland}}
| pop38 = 5,000 {{small|(2016)}}
| ref38 = <ref>{{cite web|url=http://finland.mfa.gov.ua/en/ukraine-finland/ukrainians-in-finland|title=Ukrainians in Finland|publisher=Embassy of Ukraine in the Republic of Finland|access-date=5 November 2017}}</ref>
| region39 = {{flag|Jordan}}
| pop39 = 5,000 {{small|(2016)}}
| ref39 = <ref>{{cite web|url=http://jordan.mfa.gov.ua/en/ukraine-jo/ukrainians-in-jo|title=Ukrainian community in Jordan|publisher=Embassy of Ukraine in the Hashemite Kingdom of Jordan|access-date=12 October 2017|archive-date=6 September 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190906130348/https://jordan.mfa.gov.ua/en/ukraine-jo/ukrainians-in-jo|url-status=dead}}</ref>
| region40 = {{flag|Netherlands}}
| pop40 = 5,000 {{small|(2016)}}
| ref40 = <ref>{{cite web|url=http://netherlands.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nl/ukrainians-in-nl|title=Українці в Нідерландах|publisher=Ambassade van Oekraïne in het Koninkrijk der Nederlanden|access-date=12 October 2017|archive-date=6 September 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190906130348/https://netherlands.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nl/ukrainians-in-nl|url-status=dead}}</ref>
| langs = [[ภาษายูเครน]]<ref>[http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainians.htm Ukrainians] ... Ukrainians are people whose native language is Ukrainian (an objective criterion) whether or not they are nationally conscious, and all those who identify themselves as Ukrainian (a subjective criterion) whether or not they speak Ukrainian ...</ref>
| rels = <div style="text-align:left">
;จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2018<ref name=Razumkov2018>{{citation|url=http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf|script-title=uk:Особливості Релігійного І Церковно-Релігійного Самовизначення Українських Громадян: Тенденції 2010–2018|trans-title=Features of Religious and Church – Religious Self-Determination of Ukrainian Citizens: Trends 2010–2018|date=22 April 2018|publisher=[[Razumkov Center]] in collaboration with the All-Ukrainian Council of Churches|pages=12, 13, 16, 31|archive-url=https://web.archive.org/web/20180426194313/http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf|archive-date=2018-04-26 <!-- Archive date guessed from URL -->|url-status = live|language=uk|place=Kyiv}}<br>Sample of 2,018 respondents aged 18 years and over, interviewed 23–28 March 2018 in all regions of Ukraine except Crimea and the occupied territories of the Donetsk and Lugansk regions.</ref>
: [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] 67.3%
: [[โบสถ์กรีกคาทอลิกยูเครน|กรีกคาทอลิก]] 9.4%
: [[โรมันคาทอลิก]] 0.8%
: [[ศาสนาคริสต์]]ไม่ระบุนิกาย 7.7%
: [[โปรเตสแตนต์]] 2.2%
: ไม่มีศาสนา 11.0%
: [[ศาสนายูดาห์]] 0.4%
: [[ศาสนาพุทธ]] 0.1%
: [[ศาสนาฮินดู]] 0.1%
: [[ลัทธินอกศาสนา]] 0.1%%<!--Ridnovirstvo / Ridnovirya?-->
: อื่น ๆ 0.1%
: ไม่มีข้อมูล 0.9%
</div>
| related = [[ชาวสลาฟตะวันออก]]
}}
 
'''ชาวยูเครน''' ({{lang-uk|українці|ukraintsi}}) เป็น[[กลุ่มชาติพันธุ์]][[ชาวสลาฟตะวันออก]]ที่เป็นชาวพื้นเมืองของ[[ยูเครน]] ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 7<ref>{{cite web|url=http://worldpopulationreview.com/continents/europe-population/ |title=Europe by population |access-date=28 February 2019}}</ref> ในทวีปยุโรป และมากเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มชาวสลาฟตะวันออก รองจาก[[ชาวรัสเซีย]] โดยใน[[รัฐธรรมนูญยูเครน]]จะกล่าวถึงพลเมืองยูเครนทุกคนด้วยคำว่า "ชาวยูเครน"<ref name="Ukrainians_IEU">{{cite web|url=http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\U\K\Ukrainians.htm |title=Ukrainians |publisher=Encyclopediaofukraine.com |date=16 July 1990 |access-date=30 October 2012}} in: Roman Senkus et al. (eds.), ''The Internet Encyclopedia of Ukraine'', revised and updated content based on the five-volume Encyclopedia of Ukraine (University of Toronto Press, 1984–93) edited by Volodymyr Kubijovyc (vols. 1–2) and Danylo Husar Struk (vols. 3–5). Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) (University of Alberta/University of Toronto).</ref>
 
ในอดีต ชาวยูเครนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "[[ชาวรูทีเนีย]]",<ref>{{cite web|url=http://www.litopys.org.ua/rizne/magocie.htm|title=The Rusyn Question|work=litopys.org.ua|author=Paul Robert Magosci|access-date=19 June 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://ww1.habsburger.net/en/chapters/poles-and-ruthenians-habsburg-monarchy|title=Poles and Ruthenians in the Habsburg Monarchy|work=habsburger.net|access-date=19 June 2020}}</ref><ref>{{cite encyclopedia|url=https://www.britannica.com/topic/Rusyn-people|title=Rusyn people|encyclopedia=britannica|access-date=19 June 2020}}</ref> "ชาว[[รัสเซียน้อย]]", และ"[[คอสแซค|ชาวคอสแซค]]"
 
ประชากรชาวยูเครนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{Commons category|ชาวยูเครน}}
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์]]
1,055

การแก้ไข