ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องแม่แบบ:ต้องการอ้างอิง"

หน้าใหม่: == แก้ข้อความบางส่วนบนแม่แบบให้เป็นภาษาไทย == สวัสดีครับ ผมขอ...
(หน้าใหม่: == แก้ข้อความบางส่วนบนแม่แบบให้เป็นภาษาไทย == สวัสดีครับ ผมขอ...)
(ไม่แตกต่าง)
1,063

การแก้ไข