ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยศเจ้านายไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan="5" |'''พระราชเทวี'''
| rowspan=2 |'''พระวรราชเทวี'''
| rowspan=2 | Her Royal Highness, PrincessesPrincess<br>the Royal Consort
| rowspan=2 | มีกรม 50,000<br>ไม่มีกรม 30,000
| [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง|พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี]]<br><small>(พ.ศ. 2423 – 15 กันยายน พ.ศ. 2438)</small>
|-
| rowspan="3" | '''พระราชเทวี'''
| rowspan="3" | Her Royal Highness, PrincessesPrincess </br> the Royal Consort
| rowspan="3" | มีกรม 50,000<br>ไม่มีกรม 30,000
| [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า|พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี]]<br><small>(พ.ศ. 2421 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2423)</small><br>[[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า|สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี]]<br><small>(12 สิงหาคม พ.ศ. 2423 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2424)</small>
| rowspan="4" | '''พระนางเธอ'''
| rowspan="4" | '''พระนางเธอ'''
| rowspan="4" | Her Royal Highness, PrincessesPrincess<br>the Royal Consort
| rowspan="4" | มีกรม 20,000<br>ไม่มีกรม 15,000
| [[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี|พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์]]<br><small>(พ.ศ. 2419 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423)</small><br>[[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี|สมเด็จพระนางเธอสุนันทากุมารีรัตน์]]<br><small>(หลังทิวงคต; 4 มิถุนายน พ.ศ. 2423 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2423)</small>
| rowspan="3" | '''พระอรรคชายาเธอ'''
| rowspan="3" | '''พระอรรคชายาเธอ'''
| rowspan="3" | Her Highness, PrincessesPrincess<br>the Royal Consort
| 15,000
| [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์|พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์]]<br><small>(พ.ศ. 2416 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2430)</small><br>[[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์]]<br><small>(หลังสิ้นพระชนม์)</small>
| rowspan=3 | '''พระราชชายา'''
| rowspan=2 | '''พระวรราชชายา'''
| rowspan=2 | Her Highness, PrincessesPrincess<br>the Royal Consort
| rowspan=2 |
| [[สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา|พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 39|issue=ตอน 0 ก|pages=หน้า 56|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/A/56.PDF|date=12 มิถุนายน 2465|accessdate=20 กรกฎาคม 2562|language=ไทย}}</ref><br><small>(10 มิถุนายน พ.ศ. 2465 – 1 มกราคม พ.ศ. 2466)</small><br>[[สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา]]
|-
| '''พระราชชายา'''
| Her Highness, PrincessesPrincess<br>the Royal Consort
|
| [[เจ้าดารารัศมี พระราชชายา]]
844

การแก้ไข