ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุรุทวาราชนมอัสถาน"

ไฟล์:Mandap at Gurdwara Janam Asthan.jpg|''มณฑป''
ไฟล์:Sarovar at Gurdwara Nankana Sahib Janam Asthan.jpg|''สโรวาร'' (Sarovar)
ไฟล์:Arched Corridor of SarovarGurdwara Janam Asthan, Nankana.jpg|[[Arcade (architecture)|อาร์เคต]]รอบ''สโรวาร''
ไฟล์:Pool_in_Gurdwara.jpg|คุรุทวารา
ไฟล์:The Minaret of Gurdwara Janam Asthan.jpg|หอคอยหนึ่ง
18

การแก้ไข