ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

| ||รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ||พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย)||วัดสันติกาวาส||ไชยวาน ||{{อำ|ไชยวาน}}
|-
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย''' || '''พระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ)''' <ref name=samanasak56></ref> || วัดอรัญญวาสี ||ท่าบ่อ ||{{อำ|ท่าบ่อ}}
|-
| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ''' || -ว่าง- <ref>เนื่องจาก พระวิบูลธรรมภาณ''พระครูประโชติธรรมคุณ (วงศ์ศักดิ์พวน) ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬรก.'' (ธรรมยุต)</ref>|| วัดเนินแสงทอง || ป่งไฮ ||{{อำ|เซกา}}
|-
| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดเลย'''|| '''พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4)''' || วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง|| กุดป่อง ||{{อำ|เมืองเลย}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเลย || พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง) ||วัดศรีภูมิ|| กุดป่อง ||{{อำ|เมืองเลย}}
|-
| 5. || '''เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร''' || '''พระราชวิสุทธินายก (พรมมา)''' || วัดป่าสุทธาวาส||ธาตุเชิงชุม ||{{อำ|เมืองสกลนคร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร || พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส) <ref name="samanasak58"></ref> || วัดกุดเรือคำ||กุดเรือคำ ||{{อำ|วานรนิวาส}}
|-
| 6. || '''เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู''' || '''พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์)''' || วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง|| หนองบัว||{{อำ|เมืองหนองบัวลำภู}}
|}
 
2,685

การแก้ไข