ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์''' || '''[[พระเทพปริยัติเมธี]] (ฐิตพัฒน์ ป.ธ.9)''' || [[วัดนครสวรรค์]] พระอารามหลวง || ปากน้ำโพ ||{{อำ|เมืองนครสวรรค์}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ || [[พระราชปริยัติวิธาน]] (สุนทร ป.ธ.7)<ref name="samanasak57"></ref> || วัดตากฟ้า พระอารามหลวง || ตากฟ้า ||{{อำ|ตากฟ้า}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ || [[พระราชรัตนเวที]] (ประเสริฐ ป.ธ.7) || [[วัดวรนาถบรรพต]] พระอารามหลวง || ปากน้ำโพ ||{{อำ|เมืองนครสวรรค์}}
|-
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร''' || '''[[พระธรรมภาณพิลาส]] (อดุลย์ ป.ธ.8)''' || [[วัดคูยาง]] พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองกำแพงเพชร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร || [[พระราชวชิรเมธี]] (วีระ ป.ธ.9) || วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง || นครชุม ||{{อำ|เมืองกำแพงเพชร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร || พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) || วัดบ่อสามแสน || หนองปลิง ||{{อำ|เมืองกำแพงเพชร}}
|-
| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร''' || '''[[พระราชสิทธิเวที]] (วิรัติ ป.ธ.4)''' || [[วัดท่าหลวง]] พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองพิจิตร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร || [[พระศรีวิกรมมุนี]] (จันทราวุฒิ ป.ธ.9)<ref name="samanasak57"></ref> || วัดตะพานหิน || งิ้วราย ||{{อำ|ตะพานหิน}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร || [[พระพิศาลสาธุกิจ]] (สุรินทร์) || วัดบึงนาราง || บึงนาราง ||{{อำ|บึงนาราง}}
|-
| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์''' || '''[[พระศรีพัชโรดม]] (ลักษณะ ป.ธ.9)<ref>ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)</ref>''' || วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองเพชรบูรณ์}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ || พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) || [[วัดไพรสณฑ์ศักดาราม]] พระอารามหลวง||หล่มสัก ||{{อำ|หล่มสัก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ || พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ป.ธ.9) || วัดประชานิมิต || ท่าโรง ||{{อำ|วิเชียรบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์</ref> || || ||
|}
 
2,715

การแก้ไข