ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนฟีโบนัชชี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
:<math>F\left(n\right) = {{\varphi^n-(1-\varphi)^n} \over {\sqrt 5}}</math>
 
โดย <math>\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618</math> เป็นตัวÀàÂÂĎĎĎตัวตัวเลขที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า[[อัตราส่วนทอง]]
 
พิจารณาสมการพหุนาม <math>x^2=x+1</math> เมื่อคูณทั้งสองข้างด้วย <math>x^{n-1}</math> เราได้ว่า
1,063

การแก้ไข