ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาติลำชี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[เล็ก ไอศูรย์|ไอศูรย์ ไมดาน]] รับบท เสี่ยประทวน
* [[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]] รับบท กำนันบุญ / เสือโบก
* [[ศักดิ์สิทธิ์ไอศูรย์ แย้มวงศ์วันดี]] รับบท หมวดบัญชา
* [[ภูริวัชร์ ธีระชาติ]] รับบท หมอเอกพงษ์
* [[นึกคิด บุญทอง]] รับบท พลโท สุริยัน
ผู้ใช้นิรนาม