ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

ลดลง 1,053 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
= '''ไตรสิกขา''' =
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ{{พุทธศาสนา}}
 
 
1.อธิสีลสิกขา (Social Strengths) คือศึกษาเรื่องศีล การอบรมกายวาจาให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล
 
2.อธิจิตตสิกขา (Temperance Strengths) คือศึกษาเรื่องจิต การอบรมจิตให้สงบเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน
 
3.อธิปัญญาสิกขา (Cognitive Strengths) คือศึกษาเรื่องปัญญา ศึกษาหาความรู้(สุตตามยปัญญา) การคิดด้วยโยนิโสมนสิการ(จินตามยปัญญา) การเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน (ภาวนามยปัญญา)
 
{{พุทธศาสนา}}
'''ไตรสิกขา''' แปลว่า ''สิกขา 3'' หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ
 
ผู้ใช้นิรนาม