ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 1"

เพิ่มขึ้น 507 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มอ้างอิง
(เพิ่มอ้างอิง)
* 51. พลโท [[ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้]] - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)
* 52. พลโท [[ธรรมนูญ วิถี]] - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ. 2563)
* 53. พลโท [[เจริญชัย หินเธาว์]] - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน)<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/218/T_0001.PDF?fbclid=IwAR1dAaRyj7_FynxfRUjqXgDsF7eyxDgec36AZZt1rmZIGqXwVF95-ZHu3FE ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓</ref>
 
<sub>ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง</sub>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* https://army1.rta.mi.th/
 
969

การแก้ไข