ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ย้อนด้วยมือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
พระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรสุพรรณบัฏ [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)]] ณ พระอุโบสถ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]]
 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงงาช้างสำหรับสร้างพระราชลัญจกรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] ในพระบรมมหาราชวัง
258

การแก้ไข