ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ"

ย้อนการแก้ไขที่ 9306051 สร้างโดย Narutzy (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 9306051 สร้างโดย Narutzy (พูดคุย))
{{ดูเพิ่ม}}
{{เรียงลำดับ|บรมไตร}}
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิ|บรมไตร]]
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลก|บรมไตร]]