ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  2 เดือนที่ผ่านมา
แก้ไขให้มันถูก
(มันไม่ถูก)
(แก้ไขให้มันถูก)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{สภาพอากาศ}}
[[ไฟล์:ชั้นบรรยากาศโลก.jpg|thumb|ลักษณะบรรยากาศของโลก]]
'''บรรยากาศโลก''' คือ อากาศที่ห่อหุ้ม[[โลก]]อยู่โดยรอบ<ref name="บรรยากาศ">[http://school.obec.go.th/sms_dontippai/page7.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.school.obec.go.th</ref> โดยมีขอบเขตนับจาก[[ระดับน้ำทะเล]]ขึ้นไปประมาณ 21,000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมี[[ความหนาแน่น]]มากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล<ref>[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พ.ย. พ.ศ. 2556. จาก www.maceducation.com</ref>
 
== ความสำคัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม