ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขการเว้นวรรค
(แก้ไขคําศัพท์)
(แก้ไขการเว้นวรรค)
| คณบดี = ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
| สีประจำคณะ = {{color box|#99ff33}} สีเขียวอ่อน (Greenyellow) [#99ff33]
| ที่อยู่ = วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
| website = [https://www.music.mahidol.ac.th College of Music, Mahidol University]
| facebook = [https://www.facebook.com/mahidolmusic mahidolmusic]
133

การแก้ไข