ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงวน ตุลารักษ์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9265078 โดย Security Thainam: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9265078 โดย Security Thainam: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| spouse =
| children =
| religion = [[พุทธ]]
| relatives =
| signature =
18,899

การแก้ไข