ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279490 โดย 1.10.252.78: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279490 โดย 1.10.252.78: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| party =
| spouse = ศ.คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์
| religion = [[พุทธ]]
| signature =
| footnotes =
16,568

การแก้ไข