ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดขันเงิน"

เพิ่มขึ้น 557 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
| photography =
}}
'''วัดขันเงิน''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นตรี ชนิดสามัญ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/026/1107.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ], เล่ม 115, ตอนที่ 26 , 16 กุมภาพันธ์ 2531, หน้า 1107</ref> เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 300 ปี อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์[[มหานิกาย]] ภาค 16 ตั้งอยู่ที่กลางชุมชนตลาดหลังสวน ตำบลวังตะกอ [[อำเภอหลังสวน]] [[จังหวัดชุมพร]] เป็นที่สถิตของเจ้าคณะจังหวัดชุมพรติดต่อกันถึง 3 รูป นับตั้งแต่ พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) และพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)
 
== ประวัติ ==
ในหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” ระบุว่า วัดขันเงินสร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 แต่เมื่อสืบค้นหลักฐานต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร จากกรมการศาสนา จึงทราบว่าวัดขันเงินสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๔๐2240 สมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดม ([[สมเด็จพระเพทราชา]]) สมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/015/91.PDF ประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา], เล่ม 73, ตอนที่ 15 , 14 กุมภาพันธ์ 2499, หน้า 93</ref>ครั้งหลังล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙2499
 
== พระอุโบสถ ==
 
== พระวิหารเล็ก ==
ภายในพระวิหารเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ มีอายุมากกว่า 100 ปี นามว่า หลวงพ่ออินทร์ องค์พระเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐโบกด้วยปูนขาว ที่ทำจากเปลือกหอยทะเลเผาไฟตำละเอียด ผสมกับน้ำอ้อยเคี่ยว แล้วโบกปั้นเป็นองค์พระ เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ที่พระในอุโบสถหลังเก่า เมื่อรื้อพระอุโบสถหลังเก่าแล้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่พระวิหารเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้กันกับพระอุโบสถหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
142

การแก้ไข