ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (จังหวัดนครราชสีมา)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ตรา =
| คำขวัญ =
| จังหวัด = นครราชสีมา
| อำเภอ = เสิงสาง
| นายกเทศมนตรี = ศิลา ทองนุช
| พื้นที่ = 4.000
| ความหนาแน่น = 1,483.5
| รหัส อปท. = 05300301
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์เลขที่ ถ.999 หมู่ 2 ถนนทักษ์เกียรติ ต.ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.อำเภอเสิงสาง จ.จังหวัดนครราชสีมา 30330
| โทรศัพท์ = 044 961 1001-3
| เว็บไซต์ = {{URL|http://www.nonsombun-muni.go.th/}}
28,369

การแก้ไข