ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตตะเลงพ่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9240103 สร้างโดย 2403:6200:8987:43A9:BC67:BB44:2209:43FF (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.ฉลองตึกวัดพระเชนตุพนฯ สมัย รัชกาลที่ 3
3.สร้างสมบารมีของผู้แต่ง (เพราะผู้แต่งขอไว้ว่าถ้าแต่งเสร็จขอให้สำเร็จสู่พระนิพพาน)
 
== ลักษณะการแต่ง ==
ผู้ใช้นิรนาม