ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนใน 3 หนุ่ม 3 มุม x2"

| align = "center"| 9 || align="center"| 6 มีนาคม 2564 || align="center" | วันตัด(สิน)ใจ || align="center" | [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]] (แคท)<br>[[พิชญ์นาฏ สาขากร]] (แพร)
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 10 || align="center"| 13 มีนาคม 2564 || align="center" | หนึ่งมิตรชิดใกล้ || align="center" | –
|- bgcolor=93CCEA
| align = "center"| 11 || align="center"| 20 มีนาคม 2564 || || align="center" | [[พิชญ์นาฏ สาขากร]] (แพร)<br>[[สุพจน์ จันทร์เจริญ]] (สิทธิ์)
|}
 
1,453

การแก้ไข