ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (จังหวัดนครราชสีมา)"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
| ชื่อ = โนนสมบูรณ์
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
| เทศบาลประเภท = เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
| sealตรา =
| ชื่ออังกฤษ = Nonsombun Municipality
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| คำขวัญ =
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายศิลา ทองนุช
| พื้นที่ = 4.000
| รหัสiso = 30XX
| พื้นที่ =4.000
| ประชากร = 5,934
| ปีสำรวจประชากร = 2561
| ความหนาแน่น = 1,483.5
| รหัสiso อปท. = 30XX05300301
1,483.5
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ถ.ทักษ์เกียรติ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
| โทรศัพท์ = 044 961 1001-3
| เว็บไซต์ = {{URL|http://www.nonsombun-muni.go.th/ www.nonsombun-muni.go.th}}
| โทรสาร =
| เว็บไซต์ = http://www.nonsombun-muni.go.th/ www.nonsombun-muni.go.th
|
}}
 
'''เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์''' เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน [[อำเภอเสิงสาง]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]
 
== ประวัติ ==
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 35 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2525 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สมควรจัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า '''สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์'''
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล ยกฐานะ สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ เป็น '''เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์''' เป็นเทศบาลตามพระราชบัติญัติ พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542<ref>http://www.nonsombun-muni.go.th/index.php?op=staticcontent&id=4769</ref>
 
== ประชากร ==
จำนวนประชากร ณ มีนาคม 2557
จำนวนทั้งสิ้น 5,974 คน
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:เทศบาล{{องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา|นนสมบูรณ์]]}}
 
[[หมวดหมู่:เทศบาลตำบล|นนสมบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา|โนนสมบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลตำบล|นนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์]]
28,369

การแก้ไข