ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| นายกเทศมนตรี = นายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน
| ปีสำรวจประชากร = 2560<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 กรมการปกครอง-->
| ความหนาแน่น = 799.66
| รหัส อปท. = 05340703
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวงาม [[อำเภอเดชอุดม]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
| โทรศัพท์ = 0 45867036-9
16,489

การแก้ไข