ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเชียงใหม่"

({{ข้อความแก้กำกวม}})
*[http://www.tat.or.th/thai/province.php?province=2&region_id=1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย] ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
*[http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/province.cgi?prov=n3 เว็บกาญจนาภิเษก] ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่
* [http://www.chiangmai-mail.com/ Chiangmai Mail] ข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ภาคภาษาอังกฤษ
* [http://www.chiangmainews.com/ Chiang Mai Citylife] ชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ภาคภาษาอังกฤษ
* [http://www.chiangmainews.com/ ชีวิตคนเมือง] ข่าวในจังหวัดเชียงใหม่
* [http://www.khonmuang.com คนเมือง.com] ข่าวในจังหวัดเชียงใหม่
35

การแก้ไข