ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนีมวลกาย"

→‎การประเมินค่าดัชนีมวลกาย: แ้ก้ไขคำพูดให้ชัดเจนมากขึ้น
(→‎การประเมินค่าดัชนีมวลกาย: ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเพาะกาย)
(→‎การประเมินค่าดัชนีมวลกาย: แ้ก้ไขคำพูดให้ชัดเจนมากขึ้น)
* อันตรายมาก: มากกว่าหรือเท่ากับ 40 (≥40)
 
แต่การประเมินค่าดัชนีมวลกายนั้น จะต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ด้วย ดังเช่นกันมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน เพราะฉะนั้นดัชนีมวลร่างกายข้างต้นจะไม่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก เช่น นักกีฬา นักเพาะกาย ฯลฯที่อาจจะมีน้ำหนักมากเกิน 100 กิโลกรัมแต่ไม่จัดอยู่ในขั้นอ้วนหรืออันตรายมาก
 
==ลิงก์ภายนอก==
35

การแก้ไข