ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเหี้ยนเต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
| name = เซี่ยนตี้ {{smaller|([[ภาษาจีนมาตรฐาน|มาตรฐาน]])}}<br>เหี้ยนเต้ {{smaller|([[ภาษาจีนฮกเกี้ยน|ฮกเกี้ยน]])}}<br>獻帝
| image = File:Emperor Xian Qing illustration.jpg
| caption = ภาพวาดสมัยราชวงศ์ชิง
| birth_date = 2 เมษายน ค.ศ. 181{{sfnp|de Crespigny|2007|p=554}}
| birth_place = [[ลั่วหยาง]], [[ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก|จักรวรรดิฮั่น]]
| death_date = {{death date and age |234|4|21|181|4|2 |df=yes}}<ref name="death date">{{harvnb|de Crespigny|2007|p=555|ps=. [[Cao Rui]]'s biography in the ''Sanguozhi'' recorded that the Duke of Shanyang died on the ''gengyin'' day of the 3rd month of the 2nd year of the Qinglong era of Cao Rui's reign. This date corresponds to 21 April 234 in the Gregorian calendar. Original quote in ''Sanguozhi'' vol. 3: [青龍二年]三月庚寅,山陽公薨}}</ref>
| death_place = [[วุยก๊ก|รัฐเฉาเว่ย์]]
| full name = '''[[แซ่]]''': [[หลิว (แซ่)|หลิว]] (劉)<br>'''[[ชื่อตัว]]''': เสีย (協)<br>'''[[Courtesy name|ชื่อรอง]]''': ปั๋วเหอ (伯和)
| succession = [[รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่น|จักรพรรดิ]]แห่ง[[ราชวงศ์ฮั่น]]
| reign = 28 กันยายน ค.ศ. 189 – 11 ธันวาคม ค.ศ. 220{{sfnp|de Crespigny|2007|p=xxxiii}}
| predecessor = [[หองจูเปียน|หฺวังจื่อเปี้ยน]]
| regent = {{unbulleted list|[[ตั๋งโต๊ะ|ต่ง จั่ว]]|[[อ้องอุ้น|หวัง ยฺหวิ่น]]|[[ลิฉุย|หลี่ เจว๋]] กับ[[กุยกี|กัว ซื่อ]]|[[โจโฉ|เฉา เชา]]|[[โจผี|เฉา พี]]}}
| succession1 = ชานหยางกง (山陽公)
| reign1 = 11 ธันวาคม ค.ศ. 220 – 21 เมษายน ค.ศ. 234
| reign-type1 = วาระ
| successor1 = Liu Kang
| succession2 = ปั๋วไห่หวัง (渤海王)
| reign2 = ค.ศ. 189
| reign-type2 = วาระ
| succession3 = เฉินหลิวหวัง (陳留王)
| reign3 = ค.ศ. 189
| reign-type3 = วาระ
| house = [[ราชวงศ์ฮั่น|ฮั่น]]
| house-type = ราชวงศ์
| posthumous name = '''สั้น:''' เซี่ยน (獻), หมิ่น (愍)<br>'''ยาว:''' เสี่ยวเซี่ยน (孝獻), เสียวหมิ่น (孝愍)
| father = [[พระเจ้าเลนเต้|หลิว หง]]
| mother = หลิงหฺวาย (靈懷)
| spouse = [[ฮกเฮา|ฟู่ โช่ว]]<br>[[โจเฮา|เฉา เจี๋ย]]
| spouse-type = ภริยา
| issue =
}}
'''หลิว เสีย''' ({{zh|c=劉協|p=Liú Xié}}; [[ภาษาจีนฮกเกี้ยน|สำเนียงฮกเกี้ยน]]ว่า "เล่าเหียบ") เป็นเจ้าชายใน[[ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก]]ของประเทศจีน เสวยราชย์เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 14 และพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ด้วยพระนาม "เซี่ยนตี้" (獻帝; ฮกเกี้ยนว่า "เหี้ยนเต้"; แปลว่า "จักรพรรดิเซี่ยน/เหี้ยน") ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 189 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 220 นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักด้วยพระนาม "หฺวังจื่อเสีย" (皇子協; ฮกเกี้ยนว่า "หองจูเหียบ"; แปลว่า "ราชบุตรเหียบ/เสีย")
 
18,635

การแก้ไข