ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซันที่ 4"

| วิว ปฐมาภรณ์ || 25 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ติวเตอร์สอนภาษา || rowspan=16 bgcolor=lightgreen| {{sort|03|{{small|อยู่ในระหว่างการแข่งขัน}}}} || 0
|-
| ธนพร ตีรณะวาณิช (แก้มยุ้ย ธนพร) || 28 || [[จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]] || พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน || 0
|-
| เซฟ ฐณะวัฒน์ ชูประเสริฐโชค (เซฟ) || 28 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ครูสอนทำขนม || 0
|-
| ธันวา จิตนเร || 22 || [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]] || นักศึกษา || 0
|-
| เหลียน อิสสลา ธนาดำรงศักดิ์ (เหลียน) || 27 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ว่างงาน || 0
|-
| แนท ธัญวลัย เลิศรัฐพงษ์ (แนท) || 24 || [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]] || ว่างงาน || 0
|-
| ชัชวาร บุญทอง (บิลลี่ ชัชวาร) || 27 || [[จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]] || ธุรกิจส่วนตัว || 0
|-
| ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช (ภูรินท์) || 23 || [[กรุงเทพมหานคร]] || นักศึกษา || 0
|-
| สัญ เวชกร เจริญปัญญาวุฒิ (สัญ) || 29 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ธุรกิจโรงพิมพ์ || 0
|-
| จิมมี่ ปณิธิปณิธี || 23 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ธุรกิจส่วนตัว || 0
|-
| เตอร์ ณัฐวัฒน์ เกษมวิลาศ (เตอร์) || 19 || [[กรุงเทพมหานคร]] || นักศึกษา || 0
|-
| นัน ณัฐนันท์ ชุติมาจิรัฐติกร (นัน) || 27 || [[กรุงเทพมหานคร]] || พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน || 0
|-
| ฟ้า พัชรมณฑ์ เจริญชัย (ฟ้า) || 20 || [[กรุงเทพมหานคร]] || นักศึกษา || 0
|-
| ลี่ พรชนัน พัฒนาปัญญาสัตย์ (ลี่) || 28 || [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]] || ขายขนมออนไลน์ || 0
|-
| บีม ภัคพงศ์ สังข์วิเศษ (บีม) || 30 || [[จังหวัดระยอง|ระยอง]] || สัตวแพทย์ || 0
|-
| อิ๊บ อนันต์ รักดี (อิ๊บ) || 28 || [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]] || ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการมันสำปะหลัง || 0
|-
|}
1,894

การแก้ไข