ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* 5 พฤษภาคม 2512-2559 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส[[วันฉัตรมงคล]]<ref>[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493]]</ref>ประจำปี ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]]มไหสูรยพิมาน [[พระบรมมหาราชวัง]](ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)
 
* [[แรกนาขวัญ]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรแห่งชาติประจำปีตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธี[[ท้องสนามหลวง]](ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)
* [[แรกนาขวัญ]]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรแห่งชาติประจำปีตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธี[[ท้องสนามหลวง]](ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)
 
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง