ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จังหวัดอิหร่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| listclass = hlist
| list1 =
* [[จังหวัดแอลโบร์ซกีลอน|แอลโบร์ซกีลอน]]
* [[จังหวัดแอร์แดบีลแกซวีน|แอร์แดบีลแกซวีน]]
* [[จังหวัดโกม|โกม]]
* [[Bushehr Province|Bushehr]]
* [[Chaharmahal and Bakhtiari Province|Chaharmahal and Bakhtiari]]
* [[จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก|อาเซอร์ไบจานตะวันออก]]
* [[Isfahan Province|Isfahan]]
* [[จังหวัดฟอร์ส|ฟอร์ส]]
* [[Gilan Province|Gilan]]
* [[จังหวัดโกเลสถาน|โกเลสถาน]]
* [[จังหวัดเคร์มอน|เคร์มอน]]
* [[Hamadan Province|Hamadan]]
* [[จังหวัดเคร์มอนชอฮ์|เคร์มอนชอฮ์]]
* [[Hormozgan Province|Hormozgan]]
* [[จังหวัดอีลอมเคอร์ดิสถาน|อีลอมเคอร์ดิสถาน]]
* [[จังหวัดโคฮ์กีลูเยและบูเยแรฮ์แมด|โคฮ์กีลูเยและบูเยแรฮ์แมด]]
* [[Kerman Province|Kerman]]
* [[Kermanshah Province|Kermanshah]]
* [[จังหวัดฆูเซสถาน|ฆูเซสถาน]]
* [[Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province|Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad]]
* [[Kurdistan Province|Kurdistan]]
* [[Lorestan Province|Lorestan]]
* [[Markazi Province|Markazi]]
* [[Mazandaran Province|Mazandaran]]
* [[จังหวัดโฆรอซอนเหนือ|โฆรอซอนเหนือ]]
* [[Qazvin Province|Qazvin]]
* [[จังหวัดโกม|โกม]]
* [[จังหวัดโฆรอซอนแรแซวี|โฆรอซอนแรแซวี]]
* [[Semnan Province|Semnan]]
* [[จังหวัดซีสถานและบาลูจิสถาน|ซีสถานและบาลูจิสถาน]]
* [[จังหวัดโฆรอซอนใต้|โฆรอซอนใต้]]
* [[จังหวัดโฆรอซอนโฆรอซอเนแรแซวี|โฆรอซอนโฆรอซอเนแรแซวี]]
* [[จังหวัดแชฮอร์แมฮอลและแบฆทียอรี|แชฮอร์แมฮอลและแบฆทียอรี]]
* [[จังหวัดซีสถานและบาลูจิสถาน|ซีสถานและบาลูจิสถาน]]
* [[จังหวัดเซมนอน|เซมนอน]]
* [[จังหวัดแซนจอน|แซนจอน]]
* [[จังหวัดเตหะราน|เตหะราน]]
* [[จังหวัดบูเชฮร์|บูเชฮร์]]
* [[จังหวัดฟอร์ส|ฟอร์ส]]
* [[จังหวัดมอแซนแดรอน|มอแซนแดรอน]]
* [[จังหวัดแมร์แคซี|แมร์แคซี]]
* [[จังหวัดแยซด์|แยซด์]]
* [[จังหวัดโลเรสถาน|โลเรสถาน]]
* [[จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตก|อาเซอร์ไบจานตะวันตก]]
* [[จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก|อาเซอร์ไบจานตะวันออก]]
* [[Yazd Province|Yazd]]
* [[จังหวัดอีลอม|อีลอม]]
* [[Zanjan Province|Zanjan]]
* [[จังหวัดเอสแฟฮอน|เอสแฟฮอน]]
* [[จังหวัดแอร์แดบีล|แอร์แดบีล]]
* [[จังหวัดแอลโบร์ซ|แอลโบร์ซ]]
* [[จังหวัดแฮเมดอน|แฮเมดอน]]
* [[จังหวัดโฮร์โมซกอน|โฮร์โมซกอน]]
}}<noinclude>
{{collapsible option}}
157,396

การแก้ไข