ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำเขือง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำเม็ก || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}
2,685

การแก้ไข